Episodes

Latest Episode
OpenAI CEO'su Sam Altman ve Lex Friedman ile Yapay Zeka Üzerine Derin Bir Sohbet (Mart 2024)

OpenAI CEO'su Sam Altman ve Lex Friedman ile Yapay Zeka Üzerine Derin Bir Sohbet (Mart 2024)

Episode 216 · · 01:47:17

Lex Fridman'ın sunduğu bu podcast bölümünde, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ile yapay zeka teknolojisinin geleceği, OpenAI'nin karşılaştığı zorluklar ve insanlığın yapay zeka ile olan ...

Bir Patrona Sahip Olmanız Gerektiği Fikri Üzerine: Büyük Şirketlerde Çalışmanın Doğal Olmayışı (You Weren't Meant to Have a Boss)

Bir Patrona Sahip Olmanız Gerektiği Fikri Üzerine: Büyük Şirketlerde Çalışmanın Doğal Olmayışı (You Weren't Meant to Have a Boss)

Episode 215 · · 20:27

"Paul Graham'ın 2008’de yazdığı bu makale, büyük şirketlerde çalışmanın insana doğasıyla ne kadar uyuşmadığını tartışıyor. İnsanların büyük gruplar halinde çalışmaya uyumlu olmadığın...

Kısa ve Öz: Etkin Yazı Yazma Teknikleri (Writing, Briefly)

Kısa ve Öz: Etkin Yazı Yazma Teknikleri (Writing, Briefly)

Episode 214 · · 04:57

"Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, iyi yazı yazmanın önemini ve nasıl daha iyi yazı yazabileceğinizi anlatıyor. Yazmanın sadece fikirleri iletmekle kalmayıp, aynı zamanda fik...

Yazma ve Konuşma Sanatı: Fikirlerin ve İletişimin İlişkisi (Writing and Speaking)

Yazma ve Konuşma Sanatı: Fikirlerin ve İletişimin İlişkisi (Writing and Speaking)

Episode 213 · · 08:53

"Paul Graham'ın 2012’de yazdığı bu makale, iyi bir konuşmacı olmak ile iyi bir yazar olmak arasındaki farkları vurguluyor. Graham, konuşma becerisinin, yazma becerisine kıyasla daha ...

Basit ve Anlaşılır Yazmanın Önemi ve Etkisi (Write Simply)

Basit ve Anlaşılır Yazmanın Önemi ve Etkisi (Write Simply)

Episode 212 · · 05:18

"Paul Graham'ın 2021’de yazdığı bu makale, sade ve anlaşılır yazmanın önemine dikkat çekiyor. Okuyucuların yazıyı kolayca okumasının, onların fikirlerle daha derin bir şekilde bağlan...

Konuşur Gibi Yazmak: İnsanların Yazılarınızı Okumasını Sağlamanın Basit Yolu (Write Like You Talk)

Konuşur Gibi Yazmak: İnsanların Yazılarınızı Okumasını Sağlamanın Basit Yolu (Write Like You Talk)

Episode 211 · · 06:39

"Paul Graham'ın 2015'te yazdığı bu makalede, daha çok kişinin yazılarınızı okumasını sağlamanın kolay bir yöntemi üzerinde duruyor: Konuşma dilinde yazmak. Graham, çoğu kişinin yazma...

Y Combinator'ın Kuruluş Amacı: Ne İçin Varız ve Ne Hedefliyoruz? (Why YC)

Y Combinator'ın Kuruluş Amacı: Ne İçin Varız ve Ne Hedefliyoruz? (Why YC)

Episode 210 · · 03:55

"Paul Graham'ın 2006'da yazdığı ve 2009'da revize ettiği bu makalede, Y Combinator’ı neden kurduklarını anlatıyor. YC'nin ne tamamen para kazanmak için ne de genç girişimcilere yardı...

Twitter'ın Neden Bu Kadar Önemli Olduğu Üzerine (Why Twitter is a Big Deal)

Twitter'ın Neden Bu Kadar Önemli Olduğu Üzerine (Why Twitter is a Big Deal)

Episode 209 · · 03:02

"Paul Graham'ın 2009’da yazdığı bu makale, Twitter'ın neden büyük bir anlam taşıdığını açıklıyor. Twitter'ın yeni bir mesajlaşma protokolü olduğunu ve alıcıları belirtme zorunluluğu ...

Televizyonun Neden Bilgisayarlar Karşısında Kaybettiği Gerçeği ve Yeni Medya Anlayışı (Why TV Lost)

Televizyonun Neden Bilgisayarlar Karşısında Kaybettiği Gerçeği ve Yeni Medya Anlayışı (Why TV Lost)

Episode 208 · · 12:10

"Paul Graham'ın 2009’da yazdığı bu makale, bilgisayarların ve TV'nin çarpışma rotasında olduğunu ve bunun sonucunda bilgisayarların galip geldiğini anlatıyor. Graham, bu değişimin ne...

Kötü Ekonomi Dönemlerinde Bir Startup Kurmanın Neden Mantıklı Olabileceği Üzerine (Why to Start a Startup in a Bad Economy)

Kötü Ekonomi Dönemlerinde Bir Startup Kurmanın Neden Mantıklı Olabileceği Üzerine (Why to Start a Startup in a Bad Economy)

Episode 207 · · 09:02

"Paul Graham'ın 2008’de yazdığı bu makale, kötü bir ekonomide bir startup kurmanın neden iyi bir fikir olabileceğini anlatıyor. Graham, ekonomik durumun, kurucusunun niteliklerine kı...

Bir Girişim Başlatmamak İçin Bahaneler ve Bunların Mantıksızlığı (Why to Not Not Start a Startup)

Bir Girişim Başlatmamak İçin Bahaneler ve Bunların Mantıksızlığı (Why to Not Not Start a Startup)

Episode 206 · · 45:06

"Paul Graham'ın 2007'de yazdığı bu makale, bir start-up kurarken karşılaşılan korkuları ve endişeleri ele alıyor. Başarısızlık, yetersiz tecrübe, belirsizlik korkusu gibi bazı engell...

Bir Start-Up Merkezine Taşınmanın Nedenleri ve Avantajları (Why to Move to a Startup Hub)

Bir Start-Up Merkezine Taşınmanın Nedenleri ve Avantajları (Why to Move to a Startup Hub)

Episode 205 · · 11:35

"Paul Graham'ın 2007’de yazdığı bu makale, girişimcilerin neden 'startup merkezi' olarak tabir edilen yerlere taşınmalarının faydalarını anlatıyor. Graham, bir startup'ın başarısının...

Daha Fazla Google Olmamasının Ardındaki Sebepler: Yatırımcılar ve Başlangıç Aşamasındaki Şirketler Üzerine Bir İnceleme (Why There Aren't More Googles)

Daha Fazla Google Olmamasının Ardındaki Sebepler: Yatırımcılar ve Başlangıç Aşamasındaki Şirketler Üzerine Bir İnceleme (Why There Aren't More Googles)

Episode 204 · · 12:25

"Paul Graham'ın 2008’de yazdığı bu makale, neden daha fazla 'Google' olmadığını sorguluyor. Graham, başarılı startupların genellikle büyük şirketler tarafından satın alınmadan önce t...

Amerika'da Start-Up'ların Yoğunlaşma Sebepleri ve Diğer Ülkelerin Bu Başarıyı Yakalayabilme Yolları (Why Startups Condense in America)

Amerika'da Start-Up'ların Yoğunlaşma Sebepleri ve Diğer Ülkelerin Bu Başarıyı Yakalayabilme Yolları (Why Startups Condense in America)

Episode 203 · · 36:44

"Paul Graham'ın 2006’da yazdığı bu makale, Amerika'nın neden dünya çapında bir 'startup' merkezi olduğunu ve diğer ülkelerin bu başarıyı nasıl elde edebileceğini tartışıyor. Graham, ...

Başarılı Girişim Ekosistemlerinin İşleyiş Mekanizmaları (Why Startup Hubs Work)

Başarılı Girişim Ekosistemlerinin İşleyiş Mekanizmaları (Why Startup Hubs Work)

Episode 202 · · 13:26

"Paul Graham'ın 2011’de yazdığı bu makale, başarılı start-up'ların yoğunlaştığı bölgelerin neden başarılı olduğunu anlatıyor. Graham'a göre, bu bölgelerde start-up'lar doğal olarak b...

Akıllı İnsanların Neden Kötü Fikirlere Sahip Olduğu Üzerine Bir İnceleme (Why Smart People Have Bad Ideas)

Akıllı İnsanların Neden Kötü Fikirlere Sahip Olduğu Üzerine Bir İnceleme (Why Smart People Have Bad Ideas)

Episode 201 · · 23:13

"Paul Graham'ın 2005’de yazdığı bu makale, zeki insanların neden kötü iş fikirlerine sahip olabileceğini anlatıyor. Kendi deneyimlerinden örnekler veren Graham, bir fikrin ilk aşamad...

Nerdler Neden Popüler Değil? Okul Hayatının Gerçeklikleri Üzerine Bir İnceleme (Why Nerds are Unpopular)

Nerdler Neden Popüler Değil? Okul Hayatının Gerçeklikleri Üzerine Bir İnceleme (Why Nerds are Unpopular)

Episode 200 · · 42:48

"Paul Graham'ın 2003’de yazdığı bu makale, kolejlilerin popülerlik dünyasındaki karmaşık dinamikleri ve 'inek' olarak adlandırılan öğrencilerin neden popüler olmadığını inceliyor. Gr...

Girişimcilere Neden İyi İnsan Olmanın Zarar Vermeyeceği Üzerine (Why It's Safe for Founders to Be Nice)

Girişimcilere Neden İyi İnsan Olmanın Zarar Vermeyeceği Üzerine (Why It's Safe for Founders to Be Nice)

Episode 199 · · 08:01

"Paul Graham'ın 2015’de yazdığı bu makale, startup kurucularının neden 'iyi insanlar' olabileceğini tartışıyor. Graham, başarılı bir iş insanının çizdiği sert ve acımasız portreyi el...

Neden Arc Özellikle Nesne Tabanlı Programlama Üzerine Kurulu Değil? (Why Arc Isn't Especially Object-Oriented)

Neden Arc Özellikle Nesne Tabanlı Programlama Üzerine Kurulu Değil? (Why Arc Isn't Especially Object-Oriented)

Episode 198 · · 04:24

"Paul Graham'ın 2002’de yazdığı bu makale, nesne yönelimli programlama hakkındaki kişisel görüşlerini paylaşıyor. Graham, nesne yönelimli programlamanın bazı durumlarda faydalı olduğ...

Silikon Vadisi'ni Keşfetmek: Gözlerden Kaçan Detaylarla Bir Gezi Rehberi (Where to See Silicon Valley)

Silikon Vadisi'ni Keşfetmek: Gözlerden Kaçan Detaylarla Bir Gezi Rehberi (Where to See Silicon Valley)

Episode 197 · · 08:56

"Paul Graham'ın 2010’da yazdığı bu makale, Silikon Vadisi'ni ziyaret etmek isteyenler için bir rehber niteliğinde. Silikon Vadisi'nin ilk bakışta görünür anıtlarından yoksun, çoğunlu...

Lise Hayatında Bilmeniz Gerekenler: Merak, Hedefler ve Gerçek Dünya (What You'll Wish You'd Known)

Lise Hayatında Bilmeniz Gerekenler: Merak, Hedefler ve Gerçek Dünya (What You'll Wish You'd Known)

Episode 196 · · 34:28

"Paul Graham'ın 2005’te yazdığı bu makale, gençlere hayatlarına dair çeşitli tavsiyeler ve perspektifler sunuyor. Kendi yaşamlarını şekillendirmeleri ve sorgulamaları gerektiğini, ye...

İsteklerimiz Üzerindeki Kontrolümüz: Ne Kadar Özgürüz? (What You (Want to)* Want)

İsteklerimiz Üzerindeki Kontrolümüz: Ne Kadar Özgürüz? (What You (Want to)* Want)

Episode 195 · · 05:10

"Paul Graham'ın 2022’de yazdığı bu makale, insanın özgür iradesini ve isteklerini sorgulayan bir felsefi çerçeve sunuyor. Kendi isteklerimizi kontrol etme yeteneğimizin sınırlarını t...

Düşüncelerimizdeki Tabular ve Onları Aşabilme Üzerine Bir İnceleme (What You Can't Say)

Düşüncelerimizdeki Tabular ve Onları Aşabilme Üzerine Bir İnceleme (What You Can't Say)

Episode 194 · · 39:18

"Paul Graham'ın 2004’de yazdığı bu makale, toplumun tabu olarak gördüğü ve söylenmesi 'yasak' olan şeyleri ele alıyor. Graham, düşünceleri ve inançları sorgulamanın, kültürel ve topl...

Başarılı Girişim Kurucularında Aradığımız Özellikler (What We Look for in Founders)

Başarılı Girişim Kurucularında Aradığımız Özellikler (What We Look for in Founders)

Episode 193 · · 07:01

"Paul Graham'ın 2010’da Forbes için yazdığı bu makale, startup kurucularında aradığı özellikler hakkında değerli bilgiler veriyor. En önemli niteliğin kararlılık olduğunu belirten Gr...

İnternet Balonu'nun Doğru Bildiği Şeyler: Teknoloji ve Start-Up Dünyasına Dair Gözlemler (What the Bubble Got Right)

İnternet Balonu'nun Doğru Bildiği Şeyler: Teknoloji ve Start-Up Dünyasına Dair Gözlemler (What the Bubble Got Right)

Episode 192 · · 30:58

"Paul Graham'ın 2004'te yazdığı bu makale, İnternet Balonu sırasında yaşananları ve bu dönemin doğru bildiği bazı şeyleri tartışıyor. Graham, İnternet Balonu'nun abartılı ve yanıltıc...

Bir Start-Up'ı Kurarken Karşılaşabileceğiniz Gerçekler ve Beklenmedik Durumlar (What Startups Are Really Like)

Bir Start-Up'ı Kurarken Karşılaşabileceğiniz Gerçekler ve Beklenmedik Durumlar (What Startups Are Really Like)

Episode 191 · · 40:15

"Paul Graham'ın 2009’da yazdığı bu makale, startup kurmanın gerçekte nasıl bir deneyim olduğunu anlatıyor. Graham, başarılı startup kurucularının deneyimlerini aktarıyor ve bu süreçt...

Başarılı Startup'ların İlk Görünümündeki 'Saçmalık' Üzerine (What Microsoft Is This Altair Basic Of?)

Başarılı Startup'ların İlk Görünümündeki 'Saçmalık' Üzerine (What Microsoft Is This Altair Basic Of?)

Episode 190 · · 04:24

"Paul Graham'ın 2015'teki bu makalesi, başarılı startupların başlangıçta neden 'sönük' göründüğünü ve bu 'sönük' fikirlerin nasıl büyük başarıları yakaladığını anlamaya çalışıyor. Gr...

Lisp Programlama Dilini Diğerlerinden Farklı Kılan Unsurlar (What Made Lisp Different)

Lisp Programlama Dilini Diğerlerinden Farklı Kılan Unsurlar (What Made Lisp Different)

Episode 189 · · 07:36

"Paul Graham'ın 2001'de yazıp 2002'de revize ettiği bu makale, Lisp programlama dilinin diğer dillerden farklılaşan dokuz özgün özelliğini anlatıyor. Bu özellikler; koşullu ifadeler,...

Programlama Dillerinin Çözdüğü Sorunlar Üzerine Bir İnceleme (What Languages Fix)

Programlama Dillerinin Çözdüğü Sorunlar Üzerine Bir İnceleme (What Languages Fix)

Episode 188 · · 03:27

"Paul Graham'ın 2002’de yazdığı bu makale, programlama dillerinin her birinin hangi sorunu çözdüğünü merak edenler için bir rehber niteliğinde. Farklı programlama dillerinin hangi ih...

Silikon Vadisi'nde Bir Mimardan Gözlemler: Start-Up Dünyasına Dair Sürprizler (What Kate Saw in Silicon Walley)

Silikon Vadisi'nde Bir Mimardan Gözlemler: Start-Up Dünyasına Dair Sürprizler (What Kate Saw in Silicon Walley)

Episode 1 · · 07:38

"Paul Graham'ın 2009’da yazdığı bu makale, Y Combinator'ın (YC) ofisini tasarlayan mimar Kate Courteau'nun gözlemlerini aktarıyor. Graham, Kate'in startup dünyasında onu en çok şaşır...